DORADZTWO PODATKOWE
W zakresie usług doradztwa podatkowego proponuję w szczególności:

 • doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej (w tym karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany)
 • pomoc w wyborze optymalnej formy wpłacania zaliczek na podatek
 • doradztwo w zakresie wyboru metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych wstąpienia lub wystąpienia wspólnika spółki osobowej
 • analizę ponoszonych wydatków w zakresie prawidłowości uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów
 • doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych wykorzystywania samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej
 • sporządzanie zapytań o interpretacje podatkowe
 • sporządzenie odwołań od decyzji podatkowych, skarg do sądów administracyjnych
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty, o rozłożenie zaległości na raty i innych
 • doradztwo w zakresie podatku od nieruchomości
 • doradztwo w zakresie podatków od spadków i darowizn
 • doradztwo w zakresie postępowań karno-skarbowych
 • reprezentację przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi


 • OPTYMALIZACJA PODATKOWA - legalne możliwości obniżenia zobowiązań podatkowych
  Podatki są kosztem działalności gospodarczej ponoszonym przez przedsiębiorców, który może byc przez nich optymalizowany. Optymalizacja podatkowa to natomiast wszelkie działania podatników polegające na wykorzystywaniu możliwości przewidzianych w przepisach prawnych w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. Zachęcam do zapoznania się z praktycznymi możliwościami skorzystania z optymalizacji podatkowej:

stat4u